Psycoach

Psycoach

********************

Positiv psykologi är vetenskapen om vad som skapar optimalt välbefinnande.
Psycoach är bloggen om positiv psykologi. Här kan du läsa om lyckoforskning, positiv psykologi, välbefinnande, kognitionsvetenskap, hjärnan, medvetandet mm.


Prova att göra en 30 dagars lyckoboost! Varje dag läser du om och provar att göra en övning som enligt lyckoforskningen ökar välbefinnandet. Vill du gå direkt till lyckoboostinläggen kan du klicka här. (Börja med #1)

Livet från den ljusa sidan

LyckaPosted by LinneaM Mon, October 11, 2010 14:17:59
Jag har tidigare skrivit om optimistiska och pessimistiska förklaringsmodeller. Men varför är det bra att vara optimistisk och hur blir man det?

Precis som med tacksamhet betyder optimism olika saker för olika människor men en definition från lyckoforskare är tilltron på att vi kan förverkliga våra ambitioner. Den tilltron påverkar både våra tankar, känslor, handlingar och resultat. När du ser positivt på framtiden och tror att du kan genomföra det du vill kommer du anstränga och fortsätta kämpa även vid motgång vilket såklart gör det mer troligt att du lyckas. Detta leder, inte helt oväntat, till att optimistiska människor är mer framgångsrika inom många områden. Optimister är friskare och mår bättre än andra även i krissituationer eftersom de är vana vid att vidta åtgärder och tror på sin förmåga att göra skillnad. Optimister har också bättre självkänsla, upplever kontroll över tillvaron och visar sällan tecken på depression och ångest!

Att sträva mot mer optimistiskt tänkande är alltså en utmärkt lyckostrategi och Sonja Lyubomirsky skriver i boken "Lyckans verktyg" att allt som krävs för att man ska bli mer optimistisk är att man har det som mål och övar på det. Det kan man göra till exempel genom att identifiera och ifrågasätta negativa tankar (läs mer om hur här) eller föreställa dig och skriva ner din bästa tänkbara framtid om ett, fem och/eller tio år.
Den skeptiske (pessimistiske?) läsaren kanske hävdar att optimism och positivt tänkande är samma sak som självbedrägeri. Men är världen verkligen så svart eller vit? Förnekar man allt som är negativt genom att fokusera på det positiva? Givetvis inte. I många situationer finns det inte ens två motstridiga sidor. Det är precis samma vattenglas oavsett om du kallar det halvfullt eller halvtomt. Du får välja helt själv hur du ser på saken. Och varför då inte välja det synsätt som forskningen visat skapar lycka och välmående?

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.