Psycoach

Psycoach

********************

Positiv psykologi är vetenskapen om vad som skapar optimalt välbefinnande.
Psycoach är bloggen om positiv psykologi. Här kan du läsa om lyckoforskning, positiv psykologi, välbefinnande, kognitionsvetenskap, hjärnan, medvetandet mm.


Prova att göra en 30 dagars lyckoboost! Varje dag läser du om och provar att göra en övning som enligt lyckoforskningen ökar välbefinnandet. Vill du gå direkt till lyckoboostinläggen kan du klicka här. (Börja med #1)

Hitta dina styrkor!

Positiv PsykologiPosted by LinneaM Sun, September 13, 2009 14:24:26

Martin Seligman är en amerikansk psykolog som började sin karriär precis som alla andra psykologer, dvs med fokus på psykiska sjukdomar. Han har bland annat specialiserat sig inom sk "inlärd hjälplöshet" som handlar om att både människor och djur ger upp när de inser att de inte kan styra sin situation. Trots att situationen förändras är hjälplösheten så inlärd att man inte försöker fly. (Ett exempel är cirkuselefanter som blir fastbundna vid en påle när de är små. De försöker ta sig loss men inser till slut att det är hopplöst. När elefanten vuxit upp skulle den lätt kunna slita upp pålen med snabeln och gå sin väg men det gör den inte eftersom den "vet" att den sitter fast.)

Inom den klassiska psykologin diagnostiserar man människor utifrån en bok som kallas DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Enkelt beskrivet används DSM för att diagnostisera psykiska sjukdomar genom att man "matchar" patientens symptom med en sjukdom i boken.

1998 var Martin Seligman ordförande i APA, American Psychological Assosiation (som står bakom DSM) och kom på idén att ta fram en motsats till DSM, dvs en vetenskaplig bok över vad som får människor att utvecklas och må bra. Något som de tog fasta på förmågan att fokusera på att utveckla sina styrkor istället för att kämpa mot sina svagheter.

Tidigare psykologer har varit inne på den positiva psykologins område (bland andra Abraham Maslow, han med behovstrappan) men då bara i form av teorier, nu började arbetet för att få fram en vetenskap över vad som får människors psyken att blomstra. Seligman och co och såg bortom både tid och rum och undersökte vilka mänskliga egenskaper som ses som positiva i olika kulturer, och genom historien.

Resultatet blev "Character Strengths and Virtues". Det är en karta över 24 styrkor som, identifierade och använda, leder mot ett lyckligare liv. De 24 styrkorna är uppdelade på 6 grundläggande dygder ("core virtues"). Dessa är Visdom, Mod, Medmänsklighet, Rättvisa, Måttlighet och Trancendens (förmåga att se en större mening med sitt liv).

Genom att identifiera sina styrkor sätter man ord på sådant som tidigare kanske bara uppfattades som lycklig slump, eller som en abstrakt god egenskap. När man vet sina styrkor blir lättare att se sambandet mellan egenskaper och resultat. Det går också smidigare att lösa uppgifter och problem när man vet sin styrkor. För att inte tala om hur mycket bättre det går att samarbeta med andra människor som vet sina styrkor.

För att ta reda på dina främsta styrkor kan du klicka här och gå in på VIA Survey of Character Strengths.

  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post7