Psycoach

Psycoach

********************

Positiv psykologi är vetenskapen om vad som skapar optimalt välbefinnande.
Psycoach är bloggen om positiv psykologi. Här kan du läsa om lyckoforskning, positiv psykologi, välbefinnande, kognitionsvetenskap, hjärnan, medvetandet mm.


Prova att göra en 30 dagars lyckoboost! Varje dag läser du om och provar att göra en övning som enligt lyckoforskningen ökar välbefinnandet. Vill du gå direkt till lyckoboostinläggen kan du klicka här. (Börja med #1)

Skador på medvetandet

MedvetandetPosted by LinneaM Fri, October 16, 2009 22:36:13
Olika hjärnskador kan ge upphov till mängder av underliga störningar i medvetandet och helt förändra hur man upplever världen. Alla hjärnor är unika och därför blir också varje hjärnskada unik och kan orsaka till helt skilda (kombinationer) av störningar. Det finns mycket som kan skadas bara inom det visuella medvetandet och jag beskriver nedan några sådana defekter och deras konsekvenser. Jag vill förtydliga att ögonen i samtliga fall är helt fungerande, det är bara hjärnans förmåga att uppfatta synintrycken som blir störd på olika sätt.

En användbar mänsklig förmåga är igenkänning av ansikten, som behandlas i en särskild del av hjärnan. När den skadas kan man drabbas av Prosopagnosia som innebär total oförmåga känna igen ansikten. En form av detta gör att hjärnan inte kan pussla ihop ansiktet till en igenkänningsbar helhet utan istället uppfattar det "Picasso-style" lite huller om buller, alternativt som helt blankt. En annan variant gör att patienten visuellt kan uppfatta hela ansiktet normalt men är totalt oförmögen att känna igen något enda ansikte, ens sitt eget. Det går lyckligtvis att känna igen anhöriga ändå exempelvis genom röst, doft och kroppsspråk.

Liknande störningar finns även för andra objekt än ansikten. Ett exempel är Visuell Associativ Agnosi som gör att man inte kan uppfatta eller identifiera det man tittar på. Märkligt nog kan många av dessa patienter interagera med sin omvärld ändå. Vederbörande kan alltså titta på ett bord med en massa saker på utan att förstå vad han/hon tittar på men ändå sträcka ut handen och lyfta upp någon av sakerna på bordet utan problem med motorik eller sakernas plats i rummet.

Detta har fått medvetandeforskare att fundera över om en omedveten del av hjärnan kan "ta över" när den medvetna perceptionsförmågan skadas. Det finns flera saker som tyder på det, bland annat tester man gjort på patienter som drabbats av Neglect.

Neglect innebär att patienten förlorar hela vänstra sidan av sitt synfält men också medvetenheten om den förlorade delen av synfältet. Patienten märker alltså inte sin förlust utan upplever sin halva verklighet som hel. Neglectikern ser bara halva sitt ansikte i spegeln (och därmed blir bara högra halvan sminkad/rakad/tvättad), läser bara högra sidan i böcker och äter bara maten på högra sidan av tallriken. Resten existerar ju inte. Att be patienten titta till vänster vore som att be dig att titta på den sextonde dimensionen, alltså helt meninglöst eftersom det inte ger någon anvisning alls.

Detta är kopieringsuppgifter gjorda av personer som lider av Neglect.


De tester man gjort på Neglect-patienter, som ger en antydan om en omedveten uppfattning av verkligheten, kallas "forced choise-task". Det kan gå till så att man har en liten lampa i den del av synfältet som testpersonen inte kan se på grund av sin hjärnskada. Lampan tänds och släcks slumpvis och testpersonen ombeds att svara på om den lyser eller ej. Det känns förstås helt meningslöst och omöjligt att svara på eftersom han/hon inte upplever någonting alls men svaren är fascinerande nog rätt i ca 80% av fallen!

Det finns också visuella perceptionsstörningar som gör att man förlorar förmågan att se
-alla färger
-rörelser (allt upplevs i stillbilder)
-skillnad mellan färg och form
-omgivningar (istället uppfattas ett objekt som "hänger i luften"


ANVÄND CYKELHJÄLM!!

  • Comments(4)//www.psycoach.se/#post16