Psycoach

Psycoach

********************

Positiv psykologi är vetenskapen om vad som skapar optimalt välbefinnande.
Psycoach är bloggen om positiv psykologi. Här kan du läsa om lyckoforskning, positiv psykologi, välbefinnande, kognitionsvetenskap, hjärnan, medvetandet mm.


Prova att göra en 30 dagars lyckoboost! Varje dag läser du om och provar att göra en övning som enligt lyckoforskningen ökar välbefinnandet. Vill du gå direkt till lyckoboostinläggen kan du klicka här. (Börja med #1)

Vad är skillnaden mellan att vara du och att vara jag?

MedvetandetPosted by LinneaM Mon, October 12, 2009 20:44:12

Eftersom man enbart kan uppleva sitt eget medvetande går det ju inte att vara helt säker på att andra människor har något medvetande. De skulle ju kunna vara så att alla andra bara är väldigt övertygande robotar eller zombies, det är ju omöjligt att veta... Finns det då något som kan hjälpa oss att ta reda på om andra människor har ett medvetande? Teorier finns det i alla fall.

Inom den kliniska medicinen definieras olika nivåer av medvetande (från koma till fullt medvetande) som förmågan att reagera på yttre stimuli. Men är en smärtimpuls verkligen samma sak som medvetande? Nej, eftersom en utebliven reaktion på stimuli inte alls behöver vara kopplat till medvetandet. Någon som är förlamad kommer inte reagera på fysiska stimuli och en döv person reagerar givetvis inte på ljud. Men medvetna kan de vara ändå.

En annan definition är förmågan att vara medveten om sig själv och sin omvärld, samt att kunna interagera med den senare. Men den definitioner faller när man börjar fundera över medvetandet i förhållande till sömn och drömmar. En sovande människa är inte det minsta medveten om sin omgivning, men vid fullt medvetande i sin dröm.

Att vi inte kan "besöka" varandras medvetande kan skapa problem i många olika situationer eftersom medvetandet inte syns på utsidan. En till synes medvetslös person kan vara medveten vilket är fallet i "Locked-In Syndrome". Där är patienten totalt fysiskt förlamad men har kvar sina mentala och intellektuella förmågor. Detta gör att patienten är inlåst i en kropp som inte fungerar vilket innebär en total oförmåga att kommunicera med andra och dessutom full medvetenhet om detta. (Ett känt fall av detta är journalisten Jean-Dominique Bauby som efter en hjärnblödning förlamas i hela kroppen utom ena ögonlocket. Genom att blinka sig genom alfabetet skrev han sin memoarbok "Fjärilen i Glaskupan".)

Även hos friska människor som både kan röra sig, konversera och uttrycka känslor är det svårt att förstå vad som sker på insidan. Eftersom vi är begränsade till vårt egna medvetande är det omöjligt att vara helt säker på huruvida någon annan har ett medvetande, och i så fall hur det skulle kännas att vara den personen. Det verkar ju i alla fall som att det finns gemensamma saker på insidan av alla människor; känslor och upplevelser av olika slag. För att kunna studera dem hos varandra måste vi göra något så omständligt som att prata om dem. Tyvärr är ord ganska kantiga när de ska förklara så abstrakta och odefinierbara saker som känslor och subjektiva upplevelser. En beskrivning av en känsla är ju inte alls samma sak som själva känslan. Ofta uppstår missförstånd, antingen för att det kanske inte ens finns ord som räcker till, eller för att orden innebär något annat för den som lyssnar. Sådant som är självklart i ett medvetande behöver heller inte vara det i ett annat. Så även om vi förutsätter att alla människor har medvetanden är det omöjligt att veta hur någon annan upplever världen genom sitt subjektiva medvetande.

  • Comments(2)//www.psycoach.se/#post15