Psycoach

Psycoach

********************

Positiv psykologi är vetenskapen om vad som skapar optimalt välbefinnande.
Psycoach är bloggen om positiv psykologi. Här kan du läsa om lyckoforskning, positiv psykologi, välbefinnande, kognitionsvetenskap, hjärnan, medvetandet mm.


Prova att göra en 30 dagars lyckoboost! Varje dag läser du om och provar att göra en övning som enligt lyckoforskningen ökar välbefinnandet. Vill du gå direkt till lyckoboostinläggen kan du klicka här. (Börja med #1)

Boktips #7

BoktipsPosted by LinneaM Sun, October 16, 2011 16:26:24
Martin Seligman är psykologien som från sin position som ordförande i Amerikanska Psykologförbundet 1998 riktade sitt fokus mot det friska psyket, välbefinnande och optimal funktion och därmed grundade positiv psykologi. I sin bok "Verklig lycka-en grundbok i positiv psykologi" skriver han på ett lättillgängligt sätt om forskningen och vetenskapen bakom vad vi idag vet om lycka och välbefinnande.


  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post132

Boktips #6

BoktipsPosted by LinneaM Sat, October 15, 2011 12:51:16
Jag har tidigare skrivit om Sonja Lyubomirskys bok Lyckans verktyg flera gånger så självklart får den vara med på boktipslistan. Boken innehåller en övergripande beskrivning av vad lyckoforskningen befinner sig idag samt en praktisk del om hur den kan tillämpas för att öka välbefinnandet. Sonja L har beskrivit 12 olika så kallade lyckoaktiviteter som alla är vetenskapligt beprövade (många av dem kommer från Sonjas egen forskning). Du får en grundlig förståelse för vad lyckoforskning är, vad du kan göra för att öka ditt välbefinnande och varför det fungerar.


  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post131

Boktips #5

BoktipsPosted by LinneaM Fri, October 14, 2011 18:25:34
Barbara Fredrickson är en av de främsta inom lyckoforskningen och i sin bok Positivity presenterar hon på ett lätt och roligt sätt resultaten från sin forskning på hur vi påverkas av positiva känslor. Otroligt lärorik bok full av mängder av spännande studier, teorier och samband!

  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post130

Boktips #4

BoktipsPosted by LinneaM Thu, October 13, 2011 09:09:49
The Happiness Hypothesis av psykologen Jonathan Haidt handlar om lycka ur många olika perspektiv. Bokens undertitel "Finding modern truth in ancient wisdom" syftar på de paralleller och jämförelser Haidt gör mellan folkliga, religiösa och filosofiska tankar om lycka och modern lyckoforskning. En väldigt klok bok.
  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post129

Boktips #3

BoktipsPosted by LinneaM Wed, October 12, 2011 07:45:06
Många människor associerar lycka med pengar och prylar men forskning visar att sambanden däremellan inte alls är betydande. Ändå fokuserar samhällsutvecklingen avsevärt mer på yttre och ekonomiska faktorer som BNP än på .Det innebär att den materiella standarden ökat enormt i västvärlden de senaste decennierna men ingen mår särskilt mycket bättre.

I boken Happiness diskuterar författaren Richard Layard vilka konsekvenser detta får för individen och samhället. Lycka ut ett samhällsperspektiv helt enkelt.  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post127

Boktips #2

BoktipsPosted by LinneaM Tue, October 11, 2011 08:59:50
Daniel Gilbert är ännu en psykologiprofessor från Harvard som skrivit om lyckoforskning. Hans bok "Snubbla på lyckan - varför din hjärna sätter krokben för dig" handlar om hur hjärnan lurar oss och gör att vi tror saker och agera på sätt som inte är helt förenliga med verkligheten och hur detta påverkar vårt välbefinnande.

Många av forskningsresultaten inom positiv psykologi känns ganska logiska och självklara men det finns många studier som visar att lyckan på många sätt inte alls fungerar som man kan tro. Om det handlar den här boken. Lättläst, rolig och underhållande.

I sitt TED-talk pratar Dan Gilbert om hur lycka fungerar och inte fungerar. Det är inte som du tror.
  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post126

Boktips #1

BoktipsPosted by LinneaM Mon, October 10, 2011 19:29:47
De kommande dagarna tipsar jag om böcker om positiv psykologi, lycka och välbefinnande. Alla böcker har vetenskaplig teori bakom sig men riktar sig till "en intresserad allmänhet" som det brukar heta, och är därmed mer eller mindre lättlästa för de flesta. Flera av dem finns på pocket på svenska.

Boktips #1 är Lyckligare av Tal Ben-Shahar som är professor på Harvard. Hans kurs i positiv psykologi har blivit den populäraste kursen av alla på hela Harvarduniversitetet och boken bygger på den kursen. Lättläst, informativ och intressant.  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post125

Mindset

BoktipsPosted by LinneaM Wed, May 18, 2011 11:55:39
Jag har tidigare skrivit här och här om hur en positiv eller negativ förklaringsmodell kan påverka hur vi tänker och mår. En annan typ av förklaringsmodell är vad motivationsforskaren Carol Dweck kallar för mindset. Hon delar in begreppet i två delar; fast mindset och växande mindset.

Någon som har ett fast mindset på ett område har grundinställningen att antingen kan man eller så kan man inte. Första gången man provar att göra något får man en dom över hur bra man är på det. Det här tankesättet är ungefär som att sätta poäng på sina egenskaper och förmågor. Om vi tänker oss en skala mellan 1-10 så kan det se ut såhär:
Laga mat: 7
Dansa: 2
Åka skidor: 4.
En person med fast mindset identifierar sig med poängen och blir därmed väldigt angelägen om att visa upp de siffror som är höga för att känna sig bra. I det här exemplet skulle personen förmodligen hellre bjuda sina vänner på middag än gå på en danskurs.

En person med växande mindset ser på saken lite annorlunda och anser istället att första gången man provar något nytt får man inte en dom över hur bra man är utan en utgångspunkt att förbättras ifrån. Grundinställningen i det växande mindsetet är att det alltid går att lära sig, öva och bli bättre. En person med växande mindset identifierar sig inte med sina "poäng" eftersom de hela tiden förändras. En danskurs skulle ses som ett utmärkt tillfälle att lära sig något nytt.

Den kanske största skillnaden mellan dessa två tankesätt är att det fasta mindsetet har fokus på resultatet och på att vara bra medan det växande mindsetet fokuserar på processen och att göra bra. Det son är farligt med att ha ett fast mindset är att man börjar indentifiera sig med sina resultat. Om jag är bra när jag har alla rätt på ett prov, vad är jag då den gången jag inte klarar provet?

Detta är något som är oerhört viktigt att tänka på när man ger sig själv och andra beröm och feedback. Genom att berömma ansträngningen ("det var bra/smart/duktigt gjort") istället för personen ("du är bra/smart/duktig") ger vi varandra möjlighet att skilja vårt personvärde från våra prestationer och, kanske viktigast av allt, utrymme att prova nya saker och se sk "misslyckanden" som en inlärningsprocess istället för som en bedömning av hur bra vi är som människor.
Carol Dwecks bok Mindset - the new psychology of success beskriver de båda mindseten och hur dessa påverkar människor inom olika områden, samt forskningen som ligger bakom. Extremt läsvärd bok som finns att köpa här för 115 kr.

  • Comments(0)//www.psycoach.se/#post82

Positiv psykologi i filmens värld

BoktipsPosted by LinneaM Mon, March 07, 2011 00:13:58
I boken Positive Psychology at the movies av psykologerna Ryan Niemiec och Danny Wedding förklaras hur film kan användas för att identifiera och diskutera VIA-styrkorna (läs mer om dem här). Författarna menar att film är den konstart som tydligast kan demonstrera nyanserna i det mänskliga sinnet -tankar, känslor, instinkter, motiv- och hur dessa påverkar beteendet. "Positiv psykologi-filmer" är deras benämning på filmer som kan användas för att identifiera VIA-styrkorna och visar hur de kan utvecklas och bevaras. En sådan film porträtterar en eller flera karaktärer som uppvisar någon eller några av de 24 VIA-styrkorna och under handlingens gång möter på hinder som gör det svårt att använda styrkan, men i slutändan hittar strategier för att överkomma svårigheterna. Det är också ett kriterium att filmen har en övergripande positiv ton.

Ett exempel är Edward Cullen i Twilight. En av hans främsta styrkor är självkontroll. Att han redan i början av filmen valt att leva som "vegetarianvampyr" (avstå från människoblod och bara döda djur) är ett tecken på detta. Hans förmåga att kontrollera sig sätts sedan på ännu hårdare prov när han träffar, och blir kär i, Bella vars blod för honom är som "my own personal brand of heroin". Hela filmen är en dragkamp mellan hans olika viljor och begär och hans strävan efter ha en relation med Bella utan att förgöra varken henne eller sig själv.


  • Comments(1)//www.psycoach.se/#post72